کدام کشورها در بایننس ممنوع هستند ؟

کشورهای ممنوع از فعالیت در بایننس

20 کشور ممنوع یا تحریم در صرافی بایننس هر صرافی ای که کاملا متمرکز یا نیمه متمرکز است مجبور به رعایت قوانین کشوری که در آن سرور و یا دفتر مرکزی دارد، می باشد. پس بایننس، کوینکس، کوکوین، کوین بیس و هر صرافی دیگری تابع قوانین خاصی است و باید آن قوانین را برای بقای […]