لوگو نعیم حشم بان
سبد خرید

اینستاگرام من

سبد خرید

آموزش متاورس

متاورس (Metaverse) چیست؟
آموزش متاورس

متاورس (Metaverse) چیست؟

متاورس (Metaverse) چیست؟ گارتنر (شرکت پژوهش‌های فناوری) انتظار دارد تا سال ۲۰۲۶، ۲۵ درصد از مردم حداقل یک ساعت در روز را برای کار، خرید، آموزش،

نمایش پست »